A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG
15 ÉVES A SZENT LÁSZLÓ NAPI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIASOROZAT
Pécsi Tudományegyetem
2016. június 23.


       A 15 esztendővel ezelőtt indult konferenciasorozat azzal a céllal jött létre, hogy kezdetben a hadtudományon belül, később önálló tudományos társaság keretében, külön diszciplínaként foglalkozzon a rendészettudománnyal és a rendészettel kapcsolatos specifikus ismeretekkel. Tudományos fórumot, előadói és publikációs lehetőséget kínáljon mindazok számára, akik a szakmai gyakorlati kérdések mellett vagy azokon túl, elméleti igényességgel fordulnak a rendészet elmélete, az egyes szakrendészetek hasznosíthatósága felé. Ebben az évben a pécsi rendészettudomány-szervezési hagyomány tisztelete jegyében a szervezők célja áttekinteni mindazokat a társadalomtudományi folyamatokat és határterületeket, amelyek hozzájárulhatnak a rendészet gyakorlatának fejlesztéséhez és az ahhoz kapcsolódó tudományos gondolkodás formálásához.

       A konferencia ezúttal a szekciók mellőzésével, három panel keretében kizárólag plenáris módon szerveződött. A rendezvényt Dakos József rendőr dandártábornok Baranya megye rendőrfőkapitánya, Dr. Tömböl László ny. vezérezredes, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke és Dr. Korinek László akadémikus, a Magyar Rendészettudományi Társaság elnöke köszöntötte. A konferencia fővédnökének, dr. Pintér Sándor belügyminiszter gondolatait Zámbó Péter tolmácsolta a jelenlévők számára: „A biztonság, közbiztonság megteremtése, fenntartása a közjó kiteljesítésének feltétele, amelyért elsősorban az állam a felelős. Számunkra a felelősség azt jelenti, hogy feladatainkat jogállami keretek között, szakmailag felkészülten, hatékonyan hajtsuk végre. Céljaink elérése érdekében megkülönböztetett figyelmet fordítunk a tudományos tevékenységre és a széleskörű együttműködésre.” A belügyminiszter hazai és nemzetközi „jó gyakorlatok” megismertetését, folyamatos elemzést és hatékony reagálási javaslatok megfogalmazását várja el a rendészet kutatóitól, hiszen a „rendészetet nagyfokú összetettség, új kihívások és hirtelen változások jellemzik.”

       A konferencia menetében először a szabadság és rend panelben, Zámbó Péter rendőr ezredes elnökletével Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök a rend és az ember viszonyával foglalkozott, dr. Bakondi György miniszterelnöki megbízott a migráció aktualitásait vette számba, míg Dr. Kiss László professor emeritus, korábbi alkotmánybíró a szabad belátás lehetőségét vizsgálta a rendészet gyakorlatában.

       A rendészet és rendészettudomány című második panelben Dr. Gaál Gyula rendőr ezredes moderálásával Dr. Fenyvesi Csaba habilitált egyetemi docens a bűnüldözést egy sakkjátszmához hasonlította, míg Dr. Finszter Géza a 21. századi rendészet működési filozófiáját és lehetséges szervezeti megoldásait tárta a hallgatóság elé. Dr. Fórizs Sándor egyetemi tanár a németországi rendészeti változásokat és migrációs helyzetet értékelte, amely előadást a tiszteletére „A toll sokszor erősebb, mint a kard” címmel készített kiadvány ünnepélyes bemutatása követett.

       A rendészet kihívásai és lehetőségei címet viselő harmadik panelben – Dr. Hautzinger Zoltán vezetésével – Dr. Balla Zoltán főiskolai tanár a magyar rendészet fejlődésével, Dr. Boda József nb. vezérőrnagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar dékánja titkosszolgálatok tudományos kutatásának lehetőségeivel, dr. Hegyaljai Mátyás a migráció európai és hazai megítélésnek különbözőségeivel, míg Dr. Irk Ferenc professor emeritus az ökológia és a rendészettudomány együtthatásaival foglalkozott.

       A konferenciát dr. Janza Frigyes ny. rendőr vezérőrnagy, a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkárának összegzése zárta.

       A konferencián elhangzott, valamint az ahhoz kapcsolódó előadások, tanulmányok, hozzászólások a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények (HU ISSN 1589-1674) tizenhetedik számában olvashatók.


A KONFERENCIA KIEMELT TÁMOGATÓJA

Rendőrség Tudományos Tanácsa


A KONFERENCIA TÁMOGATÓI

Belügyi Tudományos Tanács
Magyar Rendészettudományi Társaság
Magyar Hadtudományi Társaság
Pécsi Tudományegyetem
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pécs-Baranya Közbiztonsági Alapítvány
Szent László Alapítvány a határőrökért
Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) IX. Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottsága Bűnügyi
Tudományok Munkabizottsága
CBA Kereskedelmi Kft.

KÉPEK A KONFERENCIÁRÓL

Dakos József r. dandártábornok Baranya megyei rendőrfőkapitány köszöntője
Dakos József r. dandártábornok
Baranya megyei rendőrfőkapitány köszöntője
Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök előadása
Dr. Udvardy György
pécsi megyéspüspök előadása
Dr. Bakondi György miniszterelnöki megbízott előadása
Dr. Bakondi György
miniszterelnöki megbízott előadása
Dr. Kiss László professor emeritus PTE ÁJK előadása
Dr. Kiss László professor emeritus
PTE ÁJK előadása
Dr. Gaál Gyula rendőr ezredes II. panel vezetője
Dr. Gaál Gyula rendőr ezredes
II. panel vezetője
Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi docens előadása
Dr. Fenyvesi Csaba
egyetemi docens előadása
Dr. Finszter Géza professor emeritus NKE RTK előadása
Dr. Finszter Géza professor emeritus
NKE RTK előadása
Dr. Fórizs Sándor egyetemi tanár NKE RTK előadása
Dr. Fórizs Sándor egyetemi tanár
NKE RTK előadása
A toll sokszor erősebb, mint a kard - Tanulmánykötet Fórizs Professzor tiszteletére
A toll sokszor erősebb, mint a kard -
Tanulmánykötet Fórizs Professzor tiszteletére
Dr. Hautzinger Zoltán egyetemi docens NKE RTK III. panelvezető
Dr. Hautzinger Zoltán egyetemi docens NKE RTK
III. panelvezető
Dr. Balla Zoltán egyetemi docens NKE RTK előadása
Dr. Balla Zoltán egyetemi docens
NKE RTK előadása
Dr. Boda József nemzetbiztonsági vezérőrnagy NKE RTK dékán előadása
Dr. Boda József nemzetbiztonsági vezérőrnagy
NKE RTK dékán előadása
Dr. Hegyaljai Mátyás BM helyettes államtitkár előadása
Dr. Hegyaljai Mátyás
BM helyettes államtitkár előadása
Dr. Irk Ferenc professor emeritus NKE RTK előadása
Dr. Irk Ferenc professor emeritus
NKE RTK előadása
Dr. Janza Frigyes ny. rendőr vezérőrnagy MRTT főtitkár zárszava
Dr. Janza Frigyes ny. rendőr vezérőrnagy
MRTT főtitkár zárszava
A konferencia közönsége
A konferencia közönsége