„MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI”
nemzetközi tudományos konferencia
Pécsi Tudományegyetem
2015. június 25.


       A konferencia központi témája a társadalmi és természeti változások környezeti hatásaiból adódó veszélyhelyzetek felismerésére, megelőzésére, csökkentésére és elhárítására vonatkozó rendészeti módszerek és eszközök tudományos igényű feltárása és megvitatása köré összpontosult. A továbbra is széles érdeklődés övező rendezvény fővédnöke dr. Pintér Sándor belügyminiszter volt, aki levélben köszöntette a rendezvényt. Ebben a miniszter kifejezésre juttatta, hogy a társadalom fejlődésével és a technikai modernizációval egyidejűleg a rendészet globális, nemzeti, és helyi szinten is újfajta, és folyamatosan változó kihívásokkal szembesül. Ennek egyik jelenkori meghatározó tényezője a migráció, amelynek jelenkori értelmezése ezúttal is önálló szekcióban történt.

       A konferencia plenáris előadói közül Dr. Irk Ferenc professzor emeritus a rendőrség médiaszerepét elemezte, dr. Janza Frigyes ny. rendőr vezérőrnagy a rendészet humánhelyzetét értékelte, míg Dr. Ruzsonyi Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar közelmúltban leköszönt dékánja a börtönveszélyekre hívta fel a figyelmet. A kávészünetet követően Dr. Balla Zoltán Rendészettudományi Kar főiskolai tanára a biztonság rendészeti jelentőségét és a rendészettudomány elméleti megalapozottságát hangsúlyozta, Dr. Hajas Barnabás, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar adjunktusa az általános közigazgatási eljárásra vonatkozó szabályok fejlesztési lehetőségeiről tartott előadást. Dr. Fenyvesi Csaba a kriminalisztika veszélyeiről beszélt, kisebb meglepetést csempészve mondandójában, míg zárásként dr. Takács Árpád tűzoltó dandártábornok az iparbiztonság kialakulásáról és katasztrófavédelmi szerepéről beszélt.

       A konferencia délutáni programjában ezúttal négy szekcióban tanácskozhattak a résztvevők. Az I. szekció Dr. Gaál Gyula rendőr alezredes vezetésével a veszélyhelyzetek rendészetével foglalkozott. A II. szekció Dr. Varga János tanszékvezető főiskolai tanárral az élen a biztonság és a rendészet lehetséges metszéspontjait taglalta, Dr. Fenyvesi Csaba vezetésével megtartott szekció a bűnügyi rendészet aktualitásait dolgozta fel, a Dr. Hautzinger Zoltán egyetemi docens által moderált tanácskozás a jelenlegi legaktuálisabb kérdéssel, a migrációveszélyeivel és rendészetével nézett szembe.

       A konferencián elhangzott, valamint az ahhoz kapcsolódó előadások, tanulmányok, hozzászólások a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények (HU ISSN 1589-1674) tizenhatodik számában olvashatók.


A KONFERENCIA KIEMELT TÁMOGATÓJA

Rendőrség Tudományos Tanácsa


A KONFERENCIA TÁMOGATÓI

Magyar Rendészettudományi Társaság
Magyar Hadtudományi Társaság
Pécsi Tudományegyetem
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Baranya Megyei Rendor-fokapitányság
Pécs-Baranya Közbiztonsági Alapítvány
Szent László Alapítvány a határőrökért
Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) IX. Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottsága Bűnügyi
Tudományok Munkabizottsága
CBA Kereskedelmi Kft.

KÉPEK A KONFERENCIÁRÓL

Zámbó Péter levezető elnök köszöntője
Zámbó Péter levezető elnök köszöntője
Jenei Zoltán kancellári köszöntője
Jenei Zoltán kancellári köszöntője
Irk Ferenc professor emeritus plenáris előadása
Dr. Irk Ferenc professor emeritus
plenáris előadása
Janza Frigyes plenáris előadása
Janza Frigyes plenáris előadása
Dr. Ruzsonyi Péter plenáris előadása
Dr. Ruzsonyi Péter plenáris előadása
Dr. Balla Zoltán plenáris előadása
Dr. Balla Zoltán plenáris előadása
Dr. Hajas Barnabás plenáris előadása
Dr. Hajas Barnabás plenáris előadása
Dr. Fenyvesi Csaba plenáris előadása
Dr. Fenyvesi Csaba plenáris előadása
Dr. Takács Árpád plenáris előadása
Dr. Takács Árpád plenáris előadása
Dr. Hautzinger Zoltán szekcióvezető
Dr. Hautzinger Zoltán szekcióvezető
Dr. Gaál Gyula szekcióvezető
Dr. Gaál Gyula szekcióvezető
Dr. Varga János szekcióvezető
Dr. Varga János szekcióvezető
A biztonság szekciója
A biztonság szekciója
A kriminalisztika szekció
A kriminalisztika szekció
A migrációs szekció
A migrációs szekció
A rendészeti szekció
A rendészeti szekció
Jaroslav Rapcan és Jozef Balga szekció előadása
Jaroslav Rapcan és Jozef Balga
szekció előadása
A konferencia közönsége
A konferencia közönsége
A konferencia zárása, szekcióvezetők beszámolója
A konferencia zárása,
szekcióvezetők beszámolója