„BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK - RENDÉSZETI VÁLASZOK”
nemzetközi tudományos konferencia
Pécsi Tudományegyetem
2014. június 25.


       A 2014. évi konferencia központi témája napjaink globalizálódó világában az egyes biztonsági kockázatok felismerésére, csökkentésére és elhárítására vonatkozó rendészeti lehetőségek tudományos igényű megvitatását, a rendészetelméleti gondolkodás formálását, valamint a szakmai és gyakorlati protokoll segítését körvonalazta.

       Az ebben az évben is jelentős érdeklődést kiváltó rendezvényt a konferencia fővédnöke, Korinek László akadémikus, a Magyar Rendészettudományi Társaság elnöke köszöntötte. Szintén a megnyitó során szólalt fel az országos rendőr-főkapitány nevében Dakos József rendőr dandártábornok, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, valamint a Pécsi Tudományegyetem rektora nevében Dr. Nemeskéri Zsolt, a rendezvénynek ezúttal is otthont adó Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar dékánja.

       A konferencia a korábbi években megszokott rendben, plenáris előadásokkal kezdődött. Először Dr. Finszter Géza egyetemi tanár a vállalható és a nem vállalható társadalmi kockázatokról beszélt, majd Dr. Sallai János egyetemi docens a rendészet globális és lokális kihívásairól értekezett. Az egyes biztonsági kihívásokra adható nemzetbiztonsági válaszokat vette számba Dr. Boda József vezérőrnagy, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója, míg Dr. Balla Zoltán a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Alkalmazott Rendészettudományi Tanszék vezetője a rendészet meghatározását unortodox módon közelítette meg. Dr. Teke András a biztonsági auditok kockázatairól tartott előadást, Kovács Lajos korábbi főnyomozó pedig egyes bűneseteken keresztül taglalta a bűnügyi rendészetben rejlő eredményeket és hibákat. A konferencia egyik legérdekesebb referátumaként Dr. Fenyvesi Csaba a pécsi jogi kar egyetemi docense az MH370. számú malajziai utasszállító repülőgép eltűnéséből eredő biztonsági kockázatokról és kriminalisztikai tanulságairól beszélt. A plenáris ülés zárásaként Kovács Gyula a Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata vezetője mutatta be a vasfüggöny lebontásáról szóló visszaemlékezéseket tartalmazó kötetet.

       A konferencia délutáni programjában ezúttal négy szekcióban tanácskozhattak a résztvevők. Az I. szekció Dr. Gaál Gyula rendőr alezredes vezetésével a rendészeti kérdésekre adható rendészettudományi válaszokkal foglalkozott. A II. szekció Dr. Varga János tanszékvezető főiskolai tanárral az élen biztonsági példázatokat vett számba, míg a Dr. Fenyvesi Csaba vezette bűnüldözési szekció büntetőjogi, kriminológiai és kriminalisztikai témaköröket vizsgált meg részletesebben. A IV. szekció Dr. Hautzinger Zoltán tanszékvezető egyetemi docens moderálása mellett a migráció biztonsági hatásait értékelte.

       A konferencián elhangzott, valamint az ahhoz kapcsolódó előadások, tanulmányok, hozzászólások a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények (HU ISSN 1589-1674) tizenötödik számában olvashatók.
A KONFERENCIA KIEMELT TÁMOGATÓJA

Rendőrség Tudományos Tanácsa


A KONFERENCIA TÁMOGATÓI

Magyar Hadtudományi Társaság
Magyar Rendészettudományi Társaság
Pécsi Tudományegyetem
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Baranya Megyei Rendor-fokapitányság
Pécs-Baranya Közbiztonsági Alapítvány
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bonafarm Csoport Bóly Zrt.
Szent László Alapítvány a határőrökért
Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) IX. Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottsága Bűnügyi
Tudományok Munkabizottsága

KÉPEK A KONFERENCIÁRÓL

konferencia köszöntése, Korinek László akadémikus, fővédnök
konferencia köszöntése,
Korinek László akadémikus, fővédnök
Dakos József r. dandártábornok köszöntője
Dakos József r. dandártábornok
köszöntője
Nemeskéri Zsolt dékáni köszöntője
Nemeskéri Zsolt dékáni köszöntője
Balla Zoltán plenáris előadása
Balla Zoltán plenáris előadása
Boda József plenáris előadása
Boda József plenáris előadása
Fenyvesi Csaba plenáris előadása
Fenyvesi Csaba plenáris előadása
Finszter Géza plenáris előadása
Finszter Géza plenáris előadása
Kovács Gyula könyvbemutatója
Kovács Gyula könyvbemutatója
Kovács Lajos plenáris előadása
Kovács Lajos plenáris előadása
Sallai János plenáris előadása
Sallai János plenáris előadása
Teke András plenáris előadása
Teke András plenáris előadása
Biztonsági szekció
Biztonsági szekció
Bűnüldözési szekció
Bűnüldözési szekció
Gaál Gyula szekcióvezető
Gaál Gyula szekcióvezető
Hautzinger Zoltán szekcióvezető
Hautzinger Zoltán szekcióvezető
Jozef Balga szekcióelőadása
Jozef Balga szekcióelőadása
Migrációs szekció
Migrációs szekció
Rendészeti szekció
Rendészeti szekció
konferencia közönsége
konferencia közönsége
konferencia zárása, Zámbó Péter levezető elnök
konferencia zárása,
Zámbó Péter levezető elnök