„A VÁLTOZÓ RENDÉSZET AKTUÁLIS KIHÍVÁSAI”
nemzetközi tudományos konferencia
Pécsi Tudományegyetem
2013. június 27.


       A 2013. évi konferencia fő célja a változó társadalmi környezetben a rendészettel összefüggő kihívások tudományos igényű megvitatása, a rendészetelméleti és szakmai gondolkodás formálása, valamint a gyakorlati alkalmazás elősegítése volt. A rendezvény fő támogatói tisztségét a Hanns Seidel Alapítvány vállalta magára, de a konferencia megszervezésében ezúttal is nagy segítséget jelentettek mindazok az alapítványok és egyesületek, amelyek szintén a biztonság és a rendészettudomány fejlesztéséért fáradoznak.
       Az idén is közel kétszáz látogató érdeklődését kiváltó tudományos fórumot a belügyminiszter nevében dr. Janza Frigyes nyá. rendőr vezérőrnagy a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára, az országos rendőr-főkapitány nevében Dakos József rendőr dandártábornok, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, míg a Pécsi Tudományegyetem rektora nevében Dr. Nemeskéri Zsolt a rendezvénynek ezúttal is otthont adó Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar dékánja köszöntötte. Szintén a köszöntők sorát gazdagította a Magyar Rendészettudományi Társaság elnöke, Dr. Korinek László akadémikus.

       A konferencia a korábbi években megszokott rendben, plenáris előadásokkal kezdődött, amelyek körében először Dr. Finszter Géza egyetemi tanár a rendészettudomány és a változó rendészet hatásairól beszélt, majd Dr. Sallai János egyetemi docens a globalizáció rendészeti kihívásait helyezte reflektorfénybe. Dr. Kacziba Antal nyugalmazott rendőr tábornok a közrend és a magánrend kapcsolatát vizsgálta, míg a szünetet megelőzően a pécsi kriminalisztikai tudományos műhely vezetője, Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi docens szemléltette a kriminalisztika alapkérdéseit. A plenáris rész második felében Dr. Hajas Barnabás a tömegrendezvények rendészeti kezelésének főbb kérdéseit vette górcső alá, majd Dr. Fórizs Sándor egyetemi tanár a rendészet fejlesztésének németországi lehetőségeit vizsgálta. A sort Dr. Boda József dandártábornok, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója zárta, aki a titkos információgyűjtés múltjáról és jelenéről beszélt.

       A konferencia szekcióprogramjában ismételten öt szekció kapott helyet, egyenként tizenegy előadással. A rendezvény értékét emeli, hogy az előzetesen bejelentkezett előadók szinte kivétel nélkül megjelentek, és megtartották előadásaikat. Az I. szekció Dr. Gaál Gyula rendőr alezredes vezetésével a nemzetközi és a közösségi rendészet témakörét járta körbe. A II. szekció Dr. Varga János tanszékvezető főiskolai tanárral az élen a rendészet különböző változatait vette górcső alá. A III. szekció Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina moderálásával a változó veszélyekre és kockázatokra hívta fel a figyelmet, míg a IV. szekció Dr. Hautzinger Zoltán tanszékvezető egyetemi docens gesztorálása mellett a migráció aktuális helyzetével foglalkozott. Új, tematikus szekcióként színesítette a konferenciát a már említett Fenyvesi Csaba vezetése mellett a kriminalisztika és a bűnüldözés kihívásait taglaló V. szekció.

       A konferencián elhangzott, valamint az ahhoz kapcsolódó előadások, tanulmányok, hozzászólások a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények (HU ISSN 1589-1674) tizennegyedik számában olvashatók.
A KONFERENCIA KIEMELT TÁMOGATÓJAA KONFERENCIA TÁMOGATÓI

Magyar Hadtudományi Társaság
Magyar Rendészettudományi Társaság
Pécsi Tudományegyetem
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete
Mecsek Tea Kft. Pécsvárad
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Baranya Megyei Rendor-fokapitányság
Pécs-Baranya Közbiztonsági Alapítvány
Környezetvédo és Szolgáltató Kft.
Szent László Alapítvány a határorökért
Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) IX. Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottsága Bűnügyi
Tudományok Munkabizottsága

KÉPEK A NEMZETKÖZI KONFERENCIÁRÓL

A plenáris ülés közönsége
A plenáris ülés közönsége
Konferencia köszöntése
Konferencia köszöntése
Korinek László akadémikus köszöntője
Korinek László akadémikus köszöntője
Zámbó Péter levezető elnök
Zámbó Péter levezető elnök
Finszter Géza plenáris előadása
Finszter Géza plenáris előadása
Fórizs Sándor plenáris előadása
Fórizs Sándor plenáris előadása
Kacziba Antal plenáris előadása
Kacziba Antal plenáris előadása
Boda József plenáris előadása
Boda József plenáris előadása
Fenyvesi Csaba plenáris előadása
Fenyvesi Csaba plenáris előadása
Hajas Barnabás plenáris előadása
Hajas Barnabás plenáris előadása
Sallai János plenáris előadása
Sallai János plenáris előadása
Gaál Gyula és Hautzinger Zoltán szerkesztők
Gaál Gyula és Hautzinger Zoltán szerkesztők
A konferencia zárása
A konferencia zárása16:06 2013.07.27.