„RENDÉSZETI KUTATÁSOK – A RENDVÉDELEM FEJLESZTÉSE”
nemzetközi tudományos konferencia
Pécsi Tudományegyetem
2012. június 28.


       A 2012. konferencia fő célja a biztonság (közbiztonság, határbiztonság, magánbiztonság, nemzetbiztonság, jogbiztonság) rendészettudományi aspektusainak bemutatása, az egyént és a közösséget érintő biztonsági tényezők változásából eredő hatásokkal összefüggő kérdések tudományos igényű megvitatása, valamint a szakmai gondolkodás formálása és a gyakorlati alkalmazás elősegítése volt. A rendezvény megszervezésében továbbra is nagy segítséget jelentett a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Baranya Megyei Szervezete, míg fő támogatóként a Hanns Seidel Alapítvány is bekapcsolódott a konferencia mecénásai közé.
       A közel kétszáz látogató érdeklődését kiváltó tudományos fórumot a belügyminiszter nevében dr. Janza Frigyes nyá. rendőr vezérőrnagy a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára, az országos rendőr-főkapitány nevében Dakos József rendőr dandártábornok, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, az országos katasztrófavédelmi főigazgató nevében dr. Góra Zoltán tű. dandártábornok, míg Pécs Megyei Jogú Város nevében polgármestere nevében Hegyi Ákos képviselő köszöntötte. A rendezvényen külön elismerést vehetett át dr. Koltai Dénes egyetemi tanár, a konferenciának majd egy évtizede otthont nyújtó szervezet, a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar leköszönő dékánja.

       A konferencia az évtizedes hagyományt követve idén is két részben, plenáris előadások és az ebédszünet után szekciók keretében zajlott. A Zámbó Péter rendőr ezredes vezette plenáris rész azonban rendhagyó módon indult, mivel először a konferenciák tudományos értékeit megörökítő Pécsi Határőr Tudományos Közlemények első tíz évéből „A rendészettudomány határkövei” címmel készült válogatás kötetet mutatta dr. Gaál Gyula és dr. Hautzinger Zoltán társszerkesztők. A kötet első példányát dr. Katona Géza nyá. rendőr dandártábornok, c. egyetemi tanár, a Magyar Rendészettudományi Társaság tiszteletbeli elnöke vehette át, aki mint a konferencia első tudományos előadója a rendészettudomány terminológiáját elemezte. Őt követte dr. Teke András nyá. határőr ezredes, dr. Bökönyi István nyá. bv. altábornagy, dr. Szternák György egyetemi tanár, dr. Boda József dandártábornok és dr. Stauber Péter belügyminisztériumi főosztályvezető.

       A konferencia szekcióprogramjában a korábbiaktól eltérően már öt szekció adott helyt a tudományos tanácskozásoknak. Az I. szekció dr. Gaál Gyula rendőr alezredes vezetésével a biztonság rendészeti aspektusait, a II. szekció Görbe Attiláné dr. Zán Krisztina moderálásával az egyes veszélyek biztonságra kiható kockázatait, a III. szekció, dr. Hautzinger Zoltán gesztorálása mellett a migráció rendészeti kihívásait, a IV. szekció dr. Varga János nyá. határőr ezredessel az élen a biztonság humán tényezőit, míg az V. szekció dr. Orbán László felügyelete alatt a magánbiztonság rendészettudományi dimenzióit elemezte.

       A konferencián elhangzott, valamint az ahhoz kapcsolódó előadások, tanulmányok, hozzászólások a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények (HU ISSN 1589-1674) tizenharmadik számában olvashatók.
A KONFERENCIA KIEMELT TÁMOGATÓJAA KONFERENCIA TÁMOGATÓI

Magyar Hadtudományi Társaság
Magyar Rendészettudományi Társaság
Pécsi Tudományegyetem
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
Rendorség Tudományos Tanácsa
Országos Katasztrófavédelmi Foigazgatóság
Baranya Megyei Rendor-fokapitányság
Pécs-Baranya Közbiztonsági Alapítvány
Környezetvédo és Szolgáltató Kft.
Szent László Alapítvány a határorökért
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyulése

A konferencia médiatámogatója:
Múlt-kor történelmi magazin

KÉPEK A NEMZETKÖZI KONFERENCIÁRÓL

Dakos József r. ddtbk köszöntője
Dakos József r. ddtbk köszöntője
Dr. Góra Zoltán köszöntője.
Dr. Góra Zoltán köszöntője
Hegyi Ákos köszöntője
Hegyi Ákos köszöntője
A konferencia közönsége
A konferencia közönsége
A konferencia nyitó elnöksége
A konferencia nyitó elnöksége
Zámbó Péter levezető elnök
Zámbó Péter levezető elnök
Dr. Boda József plenáris előadása
Dr. Boda József plenáris előadása
Dr. Bökönyi István plenáris előadása
Dr. Bökönyi István plenáris előadása
Dr. Katona Géza plenáris előadása
Dr. Katona Géza plenáris előadása
Dr. Stauber Péter plenáris előadása
Dr. Stauber Péter plenáris előadása
Dr. Szternák György plenáris előadása
Dr. Szternák György plenáris előadása
Dr. Teke András plenáris előadása
Dr. Teke András plenáris előadása
Dr. Gaál Gyula és Dr. Hautzinger Zoltán szerkesztők
Dr. Gaál Gyula és Dr. Hautzinger Zoltán
szerkesztők
A migrációs szekció
A migrációs szekció
Konferencia zárása, szekcióvezetők
Konferencia zárása, szekcióvezetők
Konferencia zárása
Konferencia zárása