„RENDÉSZETI KUTATÁSOK – A RENDVÉDELEM FEJLESZTÉSE”
nemzetközi tudományos konferencia
Pécsi Tudományegyetem
2011. Június 23.


       Az elmúlt évhez hasonlóan a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja és a Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozatának Pécsi Szakcsoportja mellett kiemelt támogatóként és önálló szekcióként jelent meg a hagyományos Szent László napi konferencia megszervezésében a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Baranya Megyei Szervezete.
A több mint másfélszáz érdeklődő jelenlétében megtartott konferencia célja a rendészeti kutatások fogalmi és tevékenységi körének feltárásával a rendvédelem fejlesztési lehetőségeivel összefüggő kérdések tudományos igényű megvitatása, a szakmai gondolkodás formálása és gyakorlati alkalmazásának elősegítése volt.

       A konferenciát dr. Koltai Dénes egyetemi tanár, a konferenciának majd egy évtizede otthont nyújtó szervezet, a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar dékánja nyitotta meg, de a házigazda jogán mondott köszöntőt Dakos József rendőr dandártábornok, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője is, aki másfelől dr. Hatala József rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitányt is képviselte. A rendezvényt írásban köszöntötte dr. Pintér Sándor belügyminiszter a konferencia fővédnöke, továbbá dr. Bódis József egyetemi tanár a Pécsi Tudományegyetem rektora, Horváth Zoltán a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, dr. Páva Zsolt Pécs Megyei Jogú Város polgármestere és dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy országos katasztrófavédelmi főigazgató is.

       A tudományos fórum az eddigi hagyományt követve idén is két részben, plenáris előadások és az ebédszünet után szekciók keretében zajlott. A Zámbó Péter rendőr ezredes vezette plenáris részen dr. Finszter Géza c. egyetemi tanár az új alaptörvény és a megalkotásra váró sarkalatos törvények rendészeti igazgatásra gyakorolt hatásáról, dr. Teke András nyá. határőr ezredes a stratégiai irányok és cselekvési program meghatározhatóságának rendészeti (rendvédelmi) fejlesztési lehetőségeiről, dr. Sallai János nyá. határőr ezredes, főiskolai tanár a rendészettudományi kutatások időszerű kérdéseiről, Német Ferenc kamarai elnök a vagyonvédelmi kamara jelenlegi helyzetéről, dr. Boda József r. dandártábornok a rendészeti kutatások nemzetközi dimenzióiról, dr. Hajas Barnabás az Országgyűlési Biztosok Hivatala osztályvezetője a tömegrendezvények rendőrségi biztosításának kritikájáról, dr. Papp Antal országos katasztrófavédelmi főosztályvezető a tudományos kutatás és a katasztrófák elleni védekezés összefüggéseiről, míg dr. Varga János főiskolai tanár a határrendészeti kutatások új kihívásairól tartott előadást.

       A konferencia széleskörű érdeklődését bizonyítja, hogy a délutáni programban négy szekcióban folytatódtak a referátumok. Az I. szekció dr. Janza Frigyes nyá. rendőr vezérőrnagy, a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára vezetésével többek között a Pozsonyi Rendőrakadémiáról érkezett Jozef Balga részvételével a rendészeti kutatások alapkérdéseit taglalta. A II. szekció dr. Gaál Gyula rendőr alezredes, a konferencia egyik szervezőjének közreműködésével a rendvédelem fejlesztésével foglalkozott, míg a III. szekció dr. Hautzinger Zoltán rendőr alezredes elnökletével főleg idegenrendészeti témákat vett górcső alá. A IV. szekció dr. Rákos János vezetésével a magánbiztonság aktuális kérdéseit elemezte.

      A konferencián elhangzott, valamint az ahhoz kapcsolódó előadások, tanulmányok, hozzászólások a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények (HU ISSN 1589-1674) tizenkettedik számában olvashatók.
A KONFERENCIA KIEMELT TÁMOGATÓJA

Az SZVMSZK baranyai szervezetének honlapja

A KONFERENCIA TÁMOGATÓI

Magyar Hadtudományi Társaság
Magyar Rendészettudományi Társaság
Pécsi Tudományegyetem
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
Országos Szervezete
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
Tolna Megyei Szervezete
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
Somogy Megyei Szervezete
Belügyi Tudományos Tanács
Rendőrség Tudományos Tanácsa
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Pécs-Baranya Közbiztonsági Alapítvány
Környezetvédő és Szolgáltató Kft.
Szent László Alapítvány a határőrökért
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

KÉPEK A NEMZETKÖZI KONFERENCIÁRÓL

A konferencia megnyitása, Zámbó Péter r. ezredes, levezető elnök
A konferencia megnyitása
Zámbó Péter r. ezredes, levezető elnök
A konferencia megnyitása, Dakos József r. dandártábornok.jpg
A konferencia megnyitása
Dakos József r. dandártábornok
A konferencia megnyitása, Janza Frigyes nyá. r. vezérőrnagy
A konferencia megnyitása
Janza Frigyes nyá. r. vezérőrnagy
A konferencia megnyitása, Koltai Dénes egyetemi tanár,  dékán
A konferencia megnyitása
Koltai Dénes egyetemi tanár, dékán
A konferencia hallgatósága
A konferencia hallgatósága
Boda József r. dandártábornok, plenáris előadó
Boda József r. dandártábornok
plenáris előadó
Finszter Géza c. egyetemi tanár, plenáris előadó
Finszter Géza c. egyetemi tanár
plenáris előadó
Hajas Barnabás egyetemi adjunktus, plenáris előadó
Hajas Barnabás egyetemi adjunktus
plenáris előadó
Német Ferenc SZVMSZK elnök, plenáris előadó
Német Ferenc SZVMSZK elnök
plenáris előadó
Sallai János főiskolai tanár, plenáris előadó
Sallai János főiskolai tanár
plenáris előadó
Varga János főiskolai tanár, plenáris előadó
Varga János főiskolai tanár
plenáris előadó
Papp Antal plenáris előadó
Papp Antal plenáris előadó
Gaál Gyula szervező, szekcióvezető
SGaál Gyula szervező, szekcióvezető
Jozef Balga ezredes, Pozsonyi Rendőr Akadémia
Jozef Balga ezredes
Pozsonyi Rendőr Akadémia
Karsai Krisztina egyetemi docens
Karsai Krisztina egyetemi docens
A migráció kutatási lehetőségei szekció
A migráció kutatási lehetőségei szekció
Szilárd István c. egyetemi tanár
Szilárd István c. egyetemi tanár
A konferencia zárása
A konferencia zárása