XV. KÖTET (2014)

TANULMÁNYOK „BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK – RENDÉSZETI VÁLASZOK” CÍMŰ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL


Borító, impresszum
Tartalomjegyzék
Köszöntő


Veszélyek és kockázatok – biztonságelméleti példázatok

Finszter Géza:A vállalható és a nem vállalható társadalmi kockázatok
Teke András:A „biztonsági auditok” kockázatkezelési kockázata
Boda József: Biztonsági kihívások – nemzetbiztonsági válaszok
Szuhai Ilona: Biztonsági kockázatok növekedése a Közel-Keleten
Kőhalmi László: A környezeti biztonság büntetőjogi és rendészeti aspektusai
Zsigovits László: Globalizációból fakadó rendészeti kihívások a korszerű információtechnológia tükrében
Otti Csaba: Arcfelismerő rendszerek gyakorlati problémái
Bói László: Az önvédelem társadalmi szükséglete a biztonság megteremtésében
Palik Zsuzsanna: A víz biztonságpolitikai szerepe Magyarországon


Rendészeti kérdések – rendészettudományi válaszok

Sallai János: A rendészet globális, kontinentális, regionális és lokális kihívásai és válaszai napjainkban
Balla Zoltán: A rendészet unortodox jellegű megközelítése
Buzás Gábor: Gondolatok a közrendről, közbiztonságról, rendészetről és a rendőri intézkedésről
Amberg Erzsébet: Büntetőjogi változások – rendészeti reakciók
Hegyaljai Mátyás: Az EMPACT mint rendészeti válasz az európai bűnözésre
Nagy Zoltán András: A virtuális világból a valóságba
Szabó Lajos: Az internet mindennapjai és a rendőrség
Faggyas Zoltán: A rendészeti feladatok logisztikai támogatásának elvei, módszerei és gyakorlata a rendőrségnél
Kasza Anett: Lakosságvédelmi feladatok végrehajtásának rendészeti támogatása a fővárosi metró védelmi célú alkalmazása során


Bűnüldözési taktikák és technikák

Fenyvesi Csaba: Biztonsági kockázatok – kriminalisztikai válaszok. Az MH370-es járat eltőnésének biztonsági és kriminalisztikai tanulságai
Antal Dániel: Kockázatok a nyilvános büntetieljárásban
Budaházi Árpád: Bizonyítási kísérlet a büntetieljárás szolgálatában
Máté István Zsolt: Számítógépes nyomatok „tracking dots” alapú azonosítása a büntetieljárásban
Mészáros Bence: A magánnyomozói tevékenység jogi korlátai az új Btk. tükrében
Molnár Ákos – Peczöli Ákos: A nagyvárosi bőnözés jelenségei
Nyitrai Endre: Civilnyilvántartások a nyomozásban
Prisznyák Szabolcs: A tenyérvéna alapú azonosítás egyes alkalmazási lehetiségei
Sivadó Máté: Új kihívások a droghelyzet kezelésében alkohológiai kitekintéssel


Migráció és biztonság

Jozef Balga: Idegenjog és idegenek rendészete
Vajkai Edina: A migráció kérdésének térnyerése a biztonságpolitikában
Töttős Ágnes:A hazai Migrációs Stratégia legális migrációval kapcsolatos biztonsági kérdései
Ritecz György: Migrációs kockázatokra Külső Határok Alap támogatásával adott „válaszok” hatékonysága
Klenner Zoltán: Menedékjog és biztonsági kockázat
Gubicza József – Laufer Balázs: Az illegális migráció aktuális trendjei nemzetbiztonsági szemszögből
Lőrincz Aranka: A japán bevándorlás szigora – kinek a biztonsága?


Biztonsági kérdések – humánszervezési válaszok

Kovács Gábor: Vezetés- és szervezéselméleti felkészítés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
Kiss Lajos: Az egységes és magas színvonalú felkészítés igénye a schengeni térség határellenőrzésében – a megoldás lehetőségei
Horváth Ferenc – Malét-Szabó Erika: A vezető-kiválasztás biztonsági kockázatai
Pinczésné Kiss Klára: A kérdőíves adatfelvétel használhatósága a rendőri tevékenység értékelésében
Polgár Miklós: A fogvatartottak veszélyhelyzet idején történő alkalmazásának és a büntetés-végrehajtási intézmények eljárásának szabályai – felmerülő problémák


Tanulmányok és hozzászólások a „Biztonsági kockázatok – rendészeti válaszok” című konferenciához

Jaroslav Rapčan: Operativitás és kutatás a rendészeti megismerés rendszerében
Deák József: A rendészettudomány kialakulása és fejlődése a Belügyi Szemle tükrében (1953-2013)
Lőwi Ildikó: Határrendészeti válaszok az 1991-1992 közötti délszláv válság okozta menekülthullám kezelésére


English resumesA KÖTET ÜNNEPÉLYES BEMUTATÓJA

Dr. Korinek László akadémikus
pohárköszöntője

Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár
tudományos előadása

Könyvbemutató elnöksége.
Dr. Janza Frigyes levezető elnök

Könyvbemutató közönsége

Kötet főtámogatója,
Dr. Németh József elnök,
Rendőrség Tudományos Tanácsa

Márta István igazgató, házigazda,
Kodály Központ, Pécs

Kötet szerkesztői,
dr. Hautzinger Zoltán és dr. Gaál Gyula