XIV. KÖTET (2013)

TANULMÁNYOK „A VÁLTOZÓ RENDÉSZET AKTUÁLIS KIHÍVÁSAI” CÍMŰ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL


Borító, impresszum
Tartalomjegyzék
Köszöntő


Rendészet változó környezetben

Finszter Géza: A változó rendészet és a rendészettudomány
Teke András: A változásokkal összefüggő kihívások kezelésének tipizálható problematikája korunk rendészetben
Kacziba Antal: Közrend, magánrend, közbiztonság
Sallai János: A globalizáció rendészeti kihívásai
Fórizs Sándor: Rendészeti kihívások – németországi válaszok
Szabó Lajos: A rendészet – mint szolgáltatás – sikeres működtetésének feltételei
Kriskó Edina: Rendészet 2.0 mint kommunikációs kihívás
Szabó Andrea: Egy rendészeti képzésre (felsőoktatásra) irányuló kutatás konklúziói
Kovács Gábor: Vezetés- és szervezéselméleti kérdések gyakorlati megoldásai a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2013. évi közös közszolgálati gyakorlatán
Varga János: Biztonsági kihívások – képzési reakciók
Boda József: Fejezetek a titkos információgyűjtés változó világából
Kovács Tamás: Célcsoportok és azok változásai a titkosszolgálati munkában a polgári kori Magyarországon
Dobák Imre: A belügyi, állambiztonsági rádióelhárítás nemzetközi viszonyrendszere az 1960-1970-es években


Változó rendészeti kihívások

Hajas Barnabás: Mihez kell a bátorság?
Gaál Gyula – Molnár Katalin: Ami elromolhat, az el is romlik? A média szerepe a biztonságos, élhető közösségek formálásában
Malét-Szabó Erika: A belügyi vezető-kiválasztási rendszer tudományos megalapozása, avagy egy belügyi kutatás első eredményei
Szatmári Adrienn: A problémamegoldás pszichés szempontú vizsgálata mint alkalmassági kritérium
Földesi Krisztina: Férfiak és nők a rendőrségen
Pinczésné Kiss Klára: Körzeti megbízottak fejlesztő projektje a minőségfejlesztés jegyében
Zsigovits László: A Big Data mint a rendvédelem egyik nagy kihívása
Prisznyák Szabolcs: On-line együttműködés a rendvédelemben
Polgár Miklós: A rendvédelmi szervek beavatkozással kapcsolatos költségeinek megtérítési rendje
Regényi Kund: Az Alkotmányvédelmi Hivatal integrált ügyeleti főosztályának kialakítása és tapasztalatai
Gubicza József: Az integrált katasztrófavédelmi szervek képzési rendszerének kialakítása, színterei, megvalósulása
Kurunczi Gábor: A szélsőséges időjárási helyzetekre adott állami reakciók és az alapvető jogok védelme
Antal Renáta: Az utóbbi idők szélsőséges időjárásának következményei, avagy a katasztrófavédelem feladatainak elemzése az új kihívások tükrében Magyarországon
Nyéki Dávid: Szemléletváltás szükségessége a magánbiztonsági szektorban
Galántai Béla: Az intézkedés értelmezése a vagyonőri munkában
Bíró Gyula: A polgárőrség szerepe és jelentősége hazánk közbiztonságának javításában


A migráció aktuális hatásai

Ritecz György: A migráció kockázatai
Csepregi Péter – Katz Zoltán – Marek Erika: Migrációs-egészségügyi helyzetfelmérés Magyarország schengeni határai mentén
Kricskovics Antal: Kiskorú migránsok életkorbecslése – orvosi lehetőségek és idegenrendészeti elvárások
Nyári Éva: Legmodernebb technikák alkalmazása az illegális migráció megelőzésében
Balla József: Balla József: Biometrikus adatok a személyazonosításban
Klenner Zoltán: A menekültügyi őrizet és bevezetésének szükségessége
Lőrincz Aranka: Hontalanság és a mozgásszabadság határai
Szuhai Ilona: Az első török lépések a korszerű migrációs igazgatás kialakításában
Sebestyén Attila: A határrendészeti ismeretek lajstroma, a rendszerezett tudás megőrzése
Potoczki Zoltán: A vám- és pénzügyőri ellenőrzés dimenziói
Szendi Antal: A katonai csapatmozgások vámjogi és vámeljárási kérdései
A bűnüldözés XXI. századi kihívásai

Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika alapkérdései
Antal Dániel: Lehet-e nyilvános a nyomozás?
Máté István Zsolt: A digitális bűnfelderítés gyakorlata, avagy az igazságügyi informatikai szakértő a büntetőeljárásban
Várdai Viktória Jáde: A szakértői vélemények megbízhatósága és validitása
Angyal Miklós: Biztonsági és térfigyelői kamerafelvételek az igazságügyi személyazonosításban
Orbán József: A Bayes-hálók rendészeti alkalmazhatóságának vizsgálata
Hengl Melinda: Lehetséges a nem meghatározása a kézírásból?
Horváth Orsolya: Az emberi szag jövőbeni kutatásának lehetőségei és korlátai
Horváth Gézáné: Légalkohol és véralkohol koncentráció értékek elemzése
Gárdonyi Gergely: A szemle elrendelése
Jozef Balga: A kölcsönös bírói jogsegély az Európai Unió jogrendszerében
Hegyaljai Mátyás: Az Europol új jogi alapja
Urszán József: A szervezett bűnőzés fenyegetettség értékelésének jelentősége az Európai Unióban
Amberg Erzsébet: Gondolatok a gyűlölet-bűncselekmények rendészetéről


Tanulmányok és hozzászólások "A változó rendészet aktuális kihívásai" című konferenciához

English resumesA KÖTET ÜNNEPÉLYES BEMUTATÓJA

Könyvbemutató közönsége

Könyvbemutató elnöksége.
Dr. Janza Frigyes nyá. rendőr vezérőrnagy

Kötet társszerzői