XIX. KÖTET (2017)

SZENT LÁSZLÓTÓL A MODERNKORI RENDÉSZETTUDOMÁNYIG


Borító, impresszum
Tartalomjegyzék
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter köszöntője
Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár köszöntője


Rendészet és rendészettudomány

Finszter Géza: A rendészettudomány magányossága
Teke András: A deklarált veszélyértelmezés biztonsági kockázatai
Less Ferenc: Alkotmányos rendvédelem
Kiss László: Még egyszer az állami és a magánszféra határairól
Fialka György: Quo vadis magánbiztonság?
Veprik Rita: A rendészeti korrupció
Vári Vince: A rendőrség hatékonyságának mérése az Egyesült Királyságban - A hazai adaptáció opcióia
Kovács Gábor: A rendészeti szervezetekben lejátszódó döntés-előkészítési folyamat jellemzői, az optimális döntés
Zsigovits László: A jövő rendőre
Mátyás Szabolcs: A térfigyelő kamerák alkalmazásának jogszabályi háttere
Lukács Dalma: Régészeti lelőhelyek rendészeti védelme
Mirczik Ádám: A szükségesség és arányosság érvényesülése a hivatásos szolgálati jogviszonyállók alapvető jogainak korlátozása során
Schweickhardt Gotthilf: Kényszerítő eszköz alkalmazásának megjelenése a hivatásos katasztrófavédelem feladatrendszerében
Gáspár Miklós - Regényi Kund: A TASER mint rendészeti kényszerítő eszköz alkalmazásának egyes lehetőségei
Bacsárdi József: A hazai és a szlovák önkormányzati rendészet összehasonlító elemzése


A jelenkori kriminalisztika igazságkutatási eszközei

Fenyvesi Csaba: A modernkori kriminalisztika szerepe a múlt láttatásában
Hegyaljai Mátyás: Az Interpol Európai Bizottság szerepe az Interpol regionális együttműködés szerepében
Orbán József: Terrorfenyegetettségi Bayes-hálós kockázatbecslés - Valószínűségszámítási módszerek a terrorizmus elleni küzdelemben
Nyeste Péter: A leplezett eszközök hatékonysága
Nagy Zoltán András - Mezei Kitti: A Zsarolóvírus és a botnet vírus mint napjaink két legveszélyesebb számítógépes vírusa
Sivadó Máté: Pozitív tendenciák az új pszichoaktív szerek ügyében?!
Bezsenyi Tamás - Tirts Tibor: Közös európai nyomozócsoportok a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda gyakorlatában
Farkasné Halász Henrietta: Állatok a büntetőeljárásban: "állati" és állatok elleni bűnök
Girhiny Kornél: Gondolatok a helyszíni kihallgatásról a bizonyítási eljárások tükrében
Herke Zsolt: Kriminalisztikai habitusvizsgálat, a profilalkotás új módszere


Adalékok a rendészet történetéhez

Veszprémy László: Szent László - legendák és valóság
Janza Frigyes: Közrendi és közbiztonsági tárgyú törvénykezések Szent Lászlótól I. Ferencig 1077-1795
Sallai János: A rendészeti folyóiratok hatása a rendészettudományra 1869-2017
Deák József: Belügyi Szemle a sajtónyilvánosságért 1953-1990
Fórizs Sándor: A határőrség első féléve belügyi alárendeltségben
Tarján Gábor: A nem sejtett jövő ... Zsidó menekültek közigazgatási és rendészeti kezelése Magyarországon (1938)
Kovács Tamás: "Csak ellenőrzés?" - A Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóság tevékenysége 1930-1944
Jámbor Orsolya: Állandóan stresszben - A lengyel menekültek ügyeinek belügyi kezelése a második világháború alatt
Vedó Attila: Idegenellenőrzés a dualista Magyarországon
Lénárt Máté Gábor: Egy nem tanított példakép: Ráday Gedeon királyi biztossága
Androvicz Gábor: A rendőrmúzeum története és szerepe a rendészeti képzésben


Modernkori migráció és rendészettudomány

Jozef Balga: A rendészettudomány hatása a jelenkori migráció kezelésére
Ritecz György: Az irreguláris migráció kezelés fejlődése (?), fejlődés-e?
Pátyodi Szandra: Az Európai Únió válaszai a migrációs kihívásokra
Szabó László András: Migráció és elrettentés
Mészáros Orsolya: A Non-Refoulement elve és az EJEE 3. cikk megsértésének kapcsolata a strasbourgi bíróság gyakorlatában
Bartos Anna Terézia: A határzár tiltott átlépésének megítélése a joggyakorlatban
Balla József: Magyarország schengeni belső határain a határellenőrzés ideiglenes visszaállítási feltételeinek kutatása
Jaroslav Rapčan: Az utas-nyilvántartási adatállomány felhasználása a határokon átnyúló bűnözés felderítésében
Éberhardt Gábor: A saját hatáskörön alapuló döntések vizsgálati eredményei a határrendészeti kirendeltségek rendészeti tevékenységében
Nagy Diána: A megvalósult társadalmi nem: rendőrnők a hétköznapokban és a határon


Tanulmányok és hozzászólások a "Szent Lászlótól a modernkori magyar rendészettudományig" című konferenciához

Szabó Andrea: A pénzügyi igazgatás szervezeti keretei egykor és most a rendészeti feladatok tükrében
Szabó Csaba: A személy- és vagyonvédelem jogi kihívásai rendészeti megközelítésben
Bíró Gyula - Bíró János: Közúti közlekedés egyes kérdései, kiemelten a polgárőrök balesetmegelőző tevékenysége
Prantner Zoltán: Az "Iszlám Állam" gyerekkatonái
Nagy Ivett: Oknyomozó bűnügyi újságírás és a rendőrség
Kriskó Edina: A rendőrségi kommunikáció aktuális kérdéseiről


English resumes

A KÖTET ÜNNEPÉLYES BEMUTATÓJA

Pótápi Árpád
nemzetpolitikáért felelős államtitkár,
Dr. Janza Frigyes nyá. r. vezérőrnagy és
Dr. Korinek László akadémikus,
a levezető elnökség tagjai

Könyvbemutató közönsége

Dr. Herke Csongor
egyetemi tanár előadása
Dr. Hautzinger Zoltán és
Dr. Gaál Gyula r. ezredes szerkesztők