XII. KÖTET (2011)

TANULMÁNYOK A „RENDÉSZETI KUTATÁSOK – A RENDVÉDELEM FEJLESZTÉSE” CÍMŰ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL


Borító, impresszum
Tartalomjegyzék


A rendvédelem aktuális kérdései

Finszter Géza: Az alkotmányozás és a rendészeti jog sarkalatos törvényei
Karsai Krisztina: A közrend európai (jogi) fogalma
Hajas Barnabás: Épp egy társadalomtudós mondja meg, mit kezdjen a tömeggel a rendőrség?
Kőhalmi László: Pártok, kormányok és rendészeti stratégiák
Majer Milán: Az integrálódott rendészet új kihívásai
Kiss Álmos Péter: A 2005. évi francia intifáda rendészeti tapasztalatai
Bíró Gyula: A közbiztonság és a közlekedésbiztonság egyes kérdései, különös tekintettel a baleset-megelőzésre
Kolat Irén: Mediációval a bűnmegelőzésben
Kéryné Kaszás Ágnes Roxán: A közbeszerzés büntetőjogi vetületei
Tóth Mariann: Női elítéltek mentális egészségének pszichoszociális meghatározói börtönkörnyezetben
Bíró János: A családon belüli erőszak bűncselekményének vizsgálata, kiemelt figyelemmel a helyszíni szemle tartására


A rendészeti kutatások dimenziói

Teke András: Aurea mediocritas
Boda József: Rendészeti kutatások – a rendvédelem fejlesztése, nemzetközi kitekintés
Jozef Balga: Rendészeti kutatás és oktatás európai dimenziói
Kovács Tamás: A rendészettudomány a modern társadalomtudományokban
Varga János: A határrendészeti kutatások új kihívásai
Zsigovits László: A rendészeti kutatások tudományos hátterének alakulása az új Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrejöttével
Bodonyi Ilona: Néhány megjegyzés a kompetencia alapú oktatásról
Krémer Ferenc - Molnár Katalin: A szociális kompetenciák szerepe a rendészeti szakmai gondolkodás formálásában
Horváth Gézáné: Precizitás és pontosság az igazságügyi analízisben – a véralkohol koncentráció meghatározása során
Papp Antal: A tudományos kutatás szerepe a katasztrófák megelizésében és a hatékony védekezésben


A migráció kutatási lehetiségei

Szilárd István – Baráth Árpád: Migráció és egészségügyi biztonság: új foglalkozás-egészségügyi kihívások
Ritecz György: A határrendészeti kihívások változásai az EU országait és Magyarországot érintően az elmúlt évtizedekben
Zámbó Katalin: A Schengeni Egyezmény jelene és jövője. Meddig húzzuk még határok nélkül?
Töttős Ágnes: Az Európai Bíróság legújabb ítélkezési gyakorlatának hatása az idegenrendészeti jogalkalmazásra
Lipics László: Mélységi ellenőrzés Magyarországon
Hortobágyi Dániel: Migrációs vészhelyzet Dél-Olaszországban avagy a FRONTEX HERMES 2011 művelete
Kovács Gábor: A törökországi határrendészeti rendszer fejlesztésének főbb elemei az „Action Plan on Integrated Border Managament” EU Twinning projekt tükrében
Dalnoki Zsolt: A nemzetközi illegális migráció katasztrófavédelmi/ polgári védelmi aspektusai


A magánbiztonság aktuális kérdései

Német Ferenc: Vagyonvédelem helyzete, feladatai és a jogalkotás
Czilják József: Magánbiztonsági szervezetek és a rendvédelem
Szövényi György: Jogszabály változások hatása a magánbiztonságra
Mandrik István: A munkavédelem helyzete, fejlesztési irányai, különös tekintettel a magánbiztonsági munkakörökre
Vida Ferenc: A biztonságtechnika helyzete, a törvénymódosítás hatása, aktuális feladatok
Frank György: Gondolatok a zenés, táncos rendezvény helyszín kiürítésének személy- és vagyonvédelmi feladatairól
Szabó Lajos – Szigeti Lajos: Szabó Lajos – Szigeti Lajos: Magánbiztonság, rendészet, rendvédelem


Hozzászólások a „Rendészeti kutatások – a rendvédelem fejlesztése” címő konferenciához

Jaroslav Rapčan: Jaroslav Rapčan: A rendészettudomány gyakorlata
Robert Odler – Pavel Soukop: Robert Odler – Pavel Soukop: Személy- és vagyonvédelmi kutatások a Pozsonyi Rendőr Akadémián
Görbe Attiláné Zán Krisztina: Görbe Attiláné Zán Krisztina: Nekrológ a Rendőrség Tudományos, Technológiai és Innovációs Tanácsáról
Szabó Andrea: Szabó Andrea: Christián László: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség


English resumes
A KÖTET ÜNNEPÉLYES BEMUTATÓJA

Bódis István a PTE rektora

Czilják József a SZVSZMK Baranya Megyei Szervezet elnöke

Milos Attila a
Baranya Megyei Védelmi Bizottság titkára

Varga János a
MRTT Határrendészeti Tagozat elnöke

Mandrik István a
MRTT Polgári Biztonságvédelmi Tagozat elnöke

Hautzinger Zoltán társszerkesztő