XVI. KÖTET (2015)

TANULMÁNYOK „MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI” CÍMŰ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL


Borító, impresszum
Tartalomjegyzék
Köszöntő


Modernkori veszélyek rendészeti aspektusai

Teke András: Funkcionális veszélyelhárítás és/vagy kódolt veszélygenerálás
Irk Ferenc: Rendőrség az internetvilág labirintusában
Ruzsonyi Péter: A börtön mint veszélyforrás
Balla Zoltán: A rendészeti törvény egyes kérdései
Hajas Barnabás: Az általános közigazgatási eljárási szabályok jelentősége a modernkori veszélyek rendészeti kezelésében
Christián László: A magánbiztonság aktuális nemzetközi trendjei, rövid hazai helyzetértékeléssel
Zsigovits László: Modernkori veszélyek és rendvédelmi robotok
Sebestyén Attila: Az információvédelem felügyeleti szerepköreinek aktuális kérdései
Prizsnyák Szabolcs: Rendészeti informatikai rendszerek biztonsága
Szabó Lajos: Az épített környezet meghibásodásai, katasztrófái kezelése, térinformatikai és informatikai adatbázisra támaszkodva
Ambrusz József: A természeti csapásokat követő helyreállítás rendészeti aspektusai
Bíró Gyula: A közbiztonság és a közlekedésbiztonság, veszélyhelyzetek


A bűnügyi rendészet aktualitásai

Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika veszélyei
Budaházi Árpád: Bizonyítási kísérlet a felderítésben és a bizonyításban
Mészáros Bence: A kriminalisztika és a magánnyomozás kapcsolata
Nyitrai Endre: Bűnelemzés a nyomozásban
Bói László: Az utazó bűnözés és a sorozatbűncselekmények összefüggései
Farkasné Halázs Henrietta: A környezeti bűncselekmények joganyagáról
Horváth Orsolya: Néhány gondolat a robbanóanyag-kereső kutyák alkalmazhatóságáról
Orbán József: A felderítés és a nyomozás támogatása bayesi módszerekkel
Sági Lilla: A krimináltaktika jövője - új kihallgatási technikák
Hegyaljai Mátyás: Az Interpol lopott és elveszett úti okmányok adatbázis (SLTD) használatának felértékelődése
Vári Vince: A Data Envelopment Analysis alkalmazása a bűnüldözés relatív hatékonyságának hazai modellezésére


A migráció veszélyei és rendészete

Hautzinger Zoltán: A terrorizmus elleni küzdelem idegenjogi eszközei
Jozef Balga: A migráció hatása az idegenjogra és az idegenrendészetre
Kovács Gábor: A határrendészetben ható törvényszerűségek és elvek érvényesülése az illegális migráció elleni küzdelemben
Sutka Barbara Éva: A SIS II helye és szerepe a társadalmi változások környezeti hatásaiból adódó veszélyhelyzetek felismerésében, csökkentésében és elhárításában
Cseresznyés Ferenc: Az európai menekültpolitika elbizonytalanodása az újabb migrációs hullámokkal szemben
Klenner Zoltán: Az idegen kultúrkörből érkező migránsok társadalmi beilleszkedésének biztonsági kockázatai
Katz Zoltán: Menedékkérők egészségi állapota az előírt szűrési vizsgálatok tükrében - tények, következtetések, javaslatok
Urbán Ferenc: Főbb menekültügyi tendenciák 2014-ben és 2015 első félévében
Tarján Gábor: Hol a határ? A menekültkérdés etikai dimenziói Röszkétől Hegyeshalomig
Vajkai Edina: Menekültek a Rajnán túl - a francia menekültügyi rendszer felépítés és működése
Pécsi Zsófia: Menekülés Afrikából Afrikába - a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex alkalmazásának területi sajátosságai
Jámbor Orsolya: Koszovói menekültek a magyar médiában
Jaroslav Rapčan: Az operatív tevékenység eszközeinek alkalmazása az illegális migráció és extremizmus területén


Tanulmányok és hozzászólások a "Modernkori veszélyek rendészeti aspektusai" című konferenciához

Klemencsics Andrea: Modernkori rabszolgaság
Sipos Gréta Katalin: A gyűlölet veszélye, a szélsőséges eszmék térnyerése és a rendőrség
Szatmári Adrienn: A mentális megbetegedések modernkori veszélyei a rendvédelmi állomány tekintetében
Nováky Mónika: Önkéntes mentőszervezeket alkalmazásának lehetőségei
Földesi Krisztina: Korporális gátak a biometrikus eljárások rendvédelmi alkalmazásában
Deák József: A szputnyik-rémtől az űrszemétig, a kozmosz orosz "váll-laposítása"


English resumesA KÖTET ÜNNEPÉLYES BEMUTATÓJA

Dr. Udvardy György megyés püspök
tudománynapi előadása

Könyvbemutató elnöksége,
Janza Frigyes levezető elnök

Könyvbemutató közönsége

Kötet szerkesztői,
dr. Hautzinger Zoltán és dr. Gaál Gyula

Zámbó Péter
szakcsoport elnök hozzászólása