XIII. KÖTET (2012)

TANULMÁNYOK „A BIZTONSÁG RENDÉSZETTUDOMÁNYI DIMENZIÓI – VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK” CÍMŰ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL


Borító, impresszum
Tartalomjegyzék
Köszöntő


A biztonság rendészeti dimenziói

Katona Géza: A rendészettudomány terminológiája
Teke András: Biztonság-rendészettudomány: ami a dimenziók, aspektusok, komponensek és kompetenciák mögött van
Papp András László: Biztonság és hatékonyság: a rendészeti (állam)hatalom alkotmányos és társadalmi felfogásának átalakulása a digitális társadalomban
Bökönyi István: Magyarország nemzeti biztonsági stratégiája, az Európai Unió belsi biztonsági stratégiája, a megújuló magyar jogi szabályozás hatása a rendészettudományra
Virányi Gergely: A biztonság-fogalomról, másként
Szabó Lajos: Mi a biztonság?
Kőhalmi László: Jogbiztonság és büntető jogalkotás
Jozef Balga: Az Európai Unió belső biztonságának jogi és rendészettudományi aspektusai
Jaroslav Rapčan – Michaela Rapčanova: Rendőrségi eljárás mint az EU belbiztonsági része
Boda József: A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat helye és szerepe a rendvédelemben
Bálint László: Szervezeti lehetőségek a bűnügyi és nemzetbiztonsági kockázatok kezelésében
Várhalmi Antal Miklós: A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében
Ujházi Lóránd: Az egyházi titkos levéltárak nemzetbiztonsági kérdései


Veszélyek és hatások

Szternák György: A szélsőséges cselekmények veszélyei
Szabó Csaba: A szélsőséges vallási csoportok térnyerésének kockázatai
Kiss Álmos Péter: Több fegyver – kevesebb bűnözés
Virág Judit Kata: Az illegális műkincskereskedelem nemzetközi vonatkozásai – különös tekintettel a fegyveres konfliktusok okozta speciális körülményekre
Sallai János: A globalizáció egyik legnagyobb biztonsági kihívása: a felmelegedés
Antal Renáta: A fás ökoszisztémák katasztrófamegelőző szerepe, avagy az általuk megkötött CO2 piacosításában rejlő hazai lehetőségek
Nagy Zoltán András: A kiber-háború új dimenzió – a veszélyeztetett állambiztonság
Gyaraki Réka: A számítógépes környezetben elkövetett gazdasági bűncselekmények
Bíró Gyula: A közúti közlekedési bűncselekmények szabályozása és nyomozása, kiemelt figyelemmel az új büntetőjogi változásokra
Bíró János: A közlekedési szabálysértések fejlődéstörténete hazánkban, különös tekintettel az új szabálysértési törvényre és a helyszíni szemlére


A migráció kutatási lehetőségei

Tóth Judit: Rendészet és migrációs igazgatás: mozgó határok?
Töttős Ágnes: A közrendre, közbiztonságra veszélyesség uniós szabályozása a legális migráció területén
Zámbó Katalin: Orde public azaz vészfék? Vagy zárt kapuk?
Lipics László: Repedések az Európai Erődön – a Schengeni Egyezemény jövője
Lőrincz Aranka: Az állampolgárságtól való megfosztás mint biztonsági eszköz
Bojcsev Gabriella: Az érdekházasság közbiztonsági relációi
Katz Zoltán - Marek Erika - Szilárd István: Migráns vakcináció és foglalkozás-egészségügyi kockázatok
Hortobágyi Dániel: A Frontex szervezeti struktúrája, a részegységek feladatrendszere és a szervezet együttműködési mechanizmusa


A biztonság humán és magánbiztonsági tényezői

Kovács Gábor: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem mint a közszolgálati képzés bázisa; a jelenlegi helyzetkép, jövőbeni változások, fejlődési tendenciák és kihívások
Zsigovits László: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos kutatói és pályázati kompetenciái a biztonság rendészettudományi dimenzióinak feltárása és művelése terén
Hegedűs János: Magyar rendvédelmi tapasztalatok az iraki és afgán rendőrség kiképzésében
Malét-Szabó Erika – Szatmári Adrienn: A rendőr lelki biztonsága
Fialka György: A magánbiztonság helyzete és lehetőségei 2012-ben
Galántai Béla: Biztonság-szolgáltatás civil szemmel


Kovács Tamás:Az internálás mint rendészeti válasz állambiztonsági és államrendészeti kihívásokra 1919-1945 között
Artner Ramóna: Az Osztrák-Magyar Monarchia haderejének tábori csendőrsége
Hegyaljai Mátyás: A változások és a belbiztonsági stratégia
Bakai Kristóf Péter: Bizalom és biztonság
Gubicza József – Nyári Éva: Biztonság és határellenőrzési technológiák, fejlesztési irányok
Karsa Róbert: Az egységes katasztrófavédelmi rendszer
Dalnoki Zsolt: Területi és helyi védelmi bizottságok – változások és hatások
Kovács Tibor – Milák István – Otti Csaba: A biztonságtudomány biometriai aspektusai


English resumesA KÖTET ÜNNEPÉLYES BEMUTATÓJA

Dr. Janza Frigyes nyá. r. vezérőrnagy
levezető elnök

Dr. Gaál Gyula r. alezredes
társszerkesztő

Dr. Hautzinger Zoltán egyetemi docens
társszerkesztő

Dr. Kovács L. Gábor akadémikus
előadása

A könyvbemutató közönsége


Német Ferenc SZVMSZK elnöke
támogatói köszöntője

Zsobrák János támogatói köszöntője