X. KÖTET (2009)

Tanulmányok a „A rendészet kultúrája - kultúrált rendészet” című tudományos konferenciáról


Borító, impresszum
Tartalomjegyzék és Dr. Kovács Tamás beköszöntője


A kultúrált rendészet aktuális kérdései

Teke András: A rendészeti kultúra „kultúrája”
Horváth József: Gondolatok a Rendőrség szervezeti kultúrájáról
Bakondi György: A rendvédelem aktuális kérdései
Csapó Csaba: A korszerű Rendőrség alapjai
Szabó Csaba: A rendészeti munka szupervíziója
Jozef Balga: A rendészet kultúrája és az etikai kódex
Gecse Gábor – Volter Zsolt: A rendőri hivatás etikai kódexe
Haraszty Gábor Sándor – Veress Gábor – Veress Gáborné: A kultúra szerepe a rendvédelem minőségbiztosításában
Gubicza József – Laufer Balázs: A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezeti kultúrája
Rózsás Eszter: A kultúra igazgatása


Rendészeti kultúra a múltban

Mezey Barna: A szegénység kezelésének rendészeti lehetőségei a középkorban
Kiss Bernadett: A közterületi és közrendbe ütköző deviáns magatartások rendészeti szabályozása a XIX-XX. század fordulóján
Kovács Tamás: A Belügyminisztérium rendészeti és karhatalmi feladatai 1920 és 1944 között
Ernyes Mihály: Töredékek a rendészeti kultúra történetéből


A rendészeti kultúra humán aspektusai

Kaltenbach Jenő: A Független Rendészeti Panasztestület első éve a számok tükrében
Hajas Barnabás: Tömegrendezvényekhez kapcsolódó rendészeti tevékenységek vizsgálata – módszertan és tapasztalatok
Andrékó János – Szomor Sándor: Belső ellenőrzés és civil kontroll a Rendőrségen
Kovács Gábor: A rendészeti szervek szervezeti kultúrájának összetevői és sajátosságai, a téma feldolgozása a Rendőrtiszti Főiskola vezetéselméleti oktatásában
Lipics László: Az idegen nyelvismeret szerepe a rendőri intézkedések végrehajtásában
Virág László – Vajger Éva: Paradigmaváltás – A rendvédelmi pszichológiai tevékenység szakmai protokollja mint a szervezeti kultúra egy lehetséges formálója
Pásztor Attila – Mityók Csaba – Németh Ferenc: A rendvédelmi bűnügyi pszichológiai tevékenység szakmai protokollja
Futóné Kartai Zsuzsanna – Vizinger Erzsébet – Andrási Zsuzsanna: Lelki egészség- védelem a kulturált rendészetért
Hegyi Hella: A munkapszichológia és a szervezetlélektan szerepe a rendvédelemben
Rendészeti kultúra határok nélkül

Balázs László: A nemzetközi, valamint a nem kormányzati szervezetek és a Rendőrség idegenrendészeti szakterületének együttműködése
Golam Abbas: The Cooperation of UNHCR Regional Representation for Central Europe with Law Enforcement Agencies in the Region
Golam Abbas: Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Regionális Képviseletének tevékenysége és együttműködése a közép-európai térség rendészeti hatóságaival
Ambrus Ágnes: A határmonitorozás gyakorlati tapasztalatai alapján felfedett Idegenrendészeti és menedékjogi szabályozási hiányosságok
Németh József: Integrált határigazgatás Schengen után
Csonka Károly – Gulyás Zsolt – Tornyai Miklós: Határrendészeti kockázatelemzés alapelvei
Töttős Ágnes: A kulturált idegenrendészet – az idegenrendészeti ügyintézés fejlődése
Nagy Zoltán András: Egy újabb balkáni „lőporos hordó”: Szandzsák
Verhóczki János: Magyar rendőr külföldön, külföldi rendőr Magyarországon
Stauber Péter: Magyarország felvétele az Egyesült Államok Vízummentességi Programjába
Barabás Zoltán: Intellektuális bűnözés – intelligens bűnüldözés


Hozzászólások a „A rendészet kultúrája – kulturált rendészet” című konferenciához

Teleki László: A magyarországi romák integrációja kormányzati megközelítésből
Kiss Lajos: A rendészeti kultúra értelmezése
Tájok Péter: A rendőri intézkedéssel szemben támasztott speciális igények egy más aspektusból


English resumes
A KÖTET ÜNNEPÉLYES BEMUTATÓJA

A Pécsi Határőr Tudományos
Közlemények X. számának
bemutatója

Dr. Ádám Antal
professor emeritus

Dr. Bögöly Gyula alezredes

Dr. Farkas Ferenc
PTE rektorhelyettes

Dr. Hargitai János
Baranya Megyei Önk.
Közgyűlésének elnöke

Dr. Hautzinger Zoltán
rendőr alezredes,
sorozatszerkesztő

Dr. Janza Frigyes
nyá. rendőr vezérőrnagy
MRTT főtitkára

Dr. Kovács Árpád
altábornagy
katonai főügyész

Dr. Kunszt Márta
alpolgármester

Dr. Varga Jánor
nyá. rendőr ezredes
MRTT Határrendészeti Tagozat elnöke

Zámbó Péter
rendőr ezredes
levezető elnök