IX. KÖTET (2008)

Tanulmányok a „Rendészet és rendvédelem – kihívások a XXI. században” című tudományos konferenciáról


Borító, impresszum
Tartalomjegyzék


Előszó
Bencze József:Beköszöntő

Rendészet és rendvédelem – kihívások a XXI. században

Ádám Antal: A rendőrség az alkotmányi értékek között
Kondorosi Ferenc: Az új világrend jogi kérdései
Finszter Géza: Rendészet – rendvédelem közjogi megközelítésben
Kacziba Antal: A szabadság rendje – a közbiztonság stratégiai alapvetései
Teke András: Az integrált intézményi és tevékenységi működés komplex megközelítése a vezetés-irányítás oldaláról
Janza Frigyes: A rendészeti karrier rendszer
Drinóczi Tímea – Kocsis Miklós – Zeller Judit: A személyes adatok védelme és a biometrikus azonosítók szerepe a szupranacionális szabályozás tükrében
Eperjes Krisztián – Hautzinger Zoltán: A katonai rendészet


Bűnügyi rendészet a XXI. században

Chronowski Nóra: Nullum crimen sine lege Lisszabon után
Sléder Judit: A rendészeti szervek kihívásai a büntetőeljárás megindítása tükrében
Angyal Miklós: Szakértők a kábítószer elleni küzdelemben
Székely Zoltán: A határvadász századok egységes rendészeti alkalmazásának lehetőségei az integrált rendvédelemben
Simon Krisztina: Transznacionális informatikai bűn(cselekmény)üldözés
Kiszelyné Gábor Enikő: A cigány/roma csoportok kapcsolata a bűnözéssel
Ambrus Zoltán: Az Európa Kulturális Fővárosa Biztonságáért bűnmegelőzési projekt


Rendészet – Határrendészet – Határbiztonság

Beregnyei József: A határrendészet helye, viszonyai és meghatározása
Ritecz György: Migrációs kihívások az adatok tükrében
Kovács Gábor: A balkáni stabilizáció, a további EU bővítés kulcsa. Macedónia határbiztonsága
Horváthné Zsilka Judit: Az EU közösségi vám-, kereskedelem- és adópolitika egységes végrehajtását biztosító jogintézmény működése
Nagy János: A magyar vám jövője
Tájok Péter: Az idegenrendészet rendőrségi kihívásai
Töttős Ágnes: A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező családegyesítő harmadik országbeliek helyzete az új idegenrendészeti jogszabályok tükrében
Borsa Csaba: A határrendészet értelmezése a schengeni belső határokon
Varga Norbert: A határbiztonság realitásai Schengen tükrében
Kiss Lajos: A FRONTEX alapszintű képzési programjának bemutatása és hatása a határrendészeti képzésre


Külföldi előadók hozzászólásai

Michael Drewes: Rechtsrahmen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personen-Bezogener Daten durch die Bundespolizei
Michael Drewes: Személyes adatok gyűjtésének, feldolgozásának és használatának jogi keretei a Német Szövetségi Rendőrségnél
Jozef Balga: A szlovák rendészet a schengeni csatlakozás után
Jana Gašparovičová – Robert Odler: Die Entwicklung der integrierten Stratergie des Grenzmanagements an der Außengrenze der Europäischen Union
Jana Gašparovičová – Robert Odler: Az Európai Unió külső határain folytatott határmenedzsment integrált stratégiájának kialakulása


Hozzászólások a „Rendészet és rendvédelem – kihívások a XXI. században” című konferenciához

Sallai János: Néhány rendészeti fogalom a múltból
Németh Zsolt: A rendőrségi drogstratégia kihívásai
Kampfmüller Sándor: Alkotmányossági kérdések a büntetőeljárásban
Lipics László: A rendészeti karrier rendszer más szemszögből


English resumes