III. KÖTET (2004)

Tanulmányok a „Magyar határellenőrzés – európai biztonság” című konferenciáról


Magyar hatóságok szerepe az európai biztonság megteremtésében:

Borító, impresszum
Tartalomjegyzék
Hautzinger Zoltán: Prológus. Az európai integráció és biztonság vázlatos története

Majercsik János: Magyarország felkészülése a schengeni együttműködésre
Ritecz György: : A magyar Határőrség szerepe az európai biztonságban
Teke András: Határbiztonság az EU bővítés után
Cseresnyés Ferenc: A Magyar Köztársaság integrálása a szabadság, a jog és a biztonság térségébe. A magyar határellenőrzés feladatai a közeljövőben Ausztria példája alapján.
Kobolka István – Kovácsics Ferenc: EU csatlakozásunk biztonságföldrajzi kérdései
Horpácsi Ferenc: A mélységi ellenőrző háló helye, szerepe az Európai Unió biztonságában
Furján Attila – Zsigovits László: A mélységi migrációs háló térinformatikai támogatása
Kertész Ágnes: A Határőrség nemzetközi kapcsolatrendszere. Érdekérvényesítési útmutató
Kőhalmi László: Európai biztonság avagy az egységes európai büntetőjog víziója
Hornyák Szabolcs: Küzdelem az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő cselekményekkel szemben
Havasi Zoltán: A rendőrség megváltozott feladatai az EU csatlakozás tükrében
Katona Béla – Gyömbér László: A Nemzetbiztonsági Hivatal feladatai a migráció biztonsági kockázatainak felderítésében és elhárításában; együttműködési kérdések az uniós integráció tükrében

Határmentiség – határbiztonság:

Parádi József: A magyar határőrizet és az európai biztonság XIX-XX. században 1867 – 1914.
Ernyes Mihály: Választóvonal Európában 1945 – 1949.
Nagy Tamás: A határvédelem különleges prioritásai Magyarországon 1947 - 1956
Suba János: A déli határszakasz határokmányainak története
Baranyi Béla: EU-tagként – Határmentiség és határon átnyúló kapcsolatok Magyarország keleti, külső államhatárai mentén. Az eurointegrációs folyamatok új kihivásai
Michalkó Gábor: A határ menti bűncselekmények turizmusföldrajzi aspektusai Magyarországon
Sallai János: Migráció az Európai Unióba készülő Szlovákiában 1998-2003 között
Fenyvesi Csaba: Atomveszély a határon innen és túl
Tatár László: Az Európai Unióhoz történő csatlakozás előtt elkövetett csempészet büntetőjogi megítélése a csatlakozás után

Külföldi előadók hozzászólása:

Lloyd Dakin: Biztonsági megfontolások és a menekültek védelme
Matthias Schaef: Az Európai Unió külső határainak védelme és az Európai Határvédelmi Ügynökség felállításának feladatai
August Feyerer – Helmut Leopold: A biztonsági monitor

Hozzászólások a „Magyar határellenőrzés – európai biztonság” címu konferenciához:

Tarján István hozzászólása:
Magyarország és azon belül a Magyar Honvédség terror veszélyeztetettsége
Tájok Péter hozzászólása: A menekültek védelme és biztonsági kockázatok
Szabó Erika hozzászólása: Emberkereskedelem és embercsempészet a rendőrségo pszichológus szemével
Kovács Gábor hozzászólása: A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen folyó határőr tisztképzés jövője a Bolognai Folyamat tükrében
Kálmán Zsolt hozzászólása:
Zámbó Péter: Epilógus. Határőrnapi konferenciák a szolgálat érdekében, Szent László szellemében

A KÖTET ÜNNEPÉLYES BEMUTATÓJA
2004 OKTÓBER 29.