Könyvajánló


Hautzinger Zoltán

IDEGEN A BÜNTETŐJOGBAN

AndAnn
Pécs 2016

E kötet célja vázlatos képet mutatni a migrációval, illetve a külföldiekkel összefüggő jogi szabályozás rendszeréről és fogalmi lehetőségeiről, valamint a külföldiekkel kapcsolatos büntető anyagi, eljárásjogi és büntetésvégrehajtási jogi normák magyarországi megjelenési formáiról, tulajdonságairól. Kérdésként merülhet fel az olvasóban, hogy a külföldiek jogi szabályozásának összességeként felfogható idegenjog keretében is értelmezhető büntetőjogi normák milyen módon hathatnak a migráció alakulására, befolyásolására, végső soron a migrációból eredő káros jelenségek megelőzésére vagy szankcionálására? Minden helyzetben szükség van-e az államhatár jogellenes átlépése, a beutazási és tartózkodási szabályok megsértése esetén a büntetőjogi szabályok alkalmazására, avagy megoldásként kínálkozhat más jogi alternatíva megválasztása is? Bár, minden migrációval és külföldiekkel összefüggő jogi kérdésre nem adható válasz, a szerző mégis azzal a reménnyel adja kézbe e munkát, hogy hasznos olvasmányként szolgáljon mindazok számára, akik bővebb ismereteket kívánnak szerezni az emberi vándorlással kapcsolatos jogi helyzetekre, különösen a külföldiekre vonatkozó büntetőjogi rendelkezések természetére és lehetőségeire.

A könyv megvásárolható a Dialóg Campus kiadó könyvesboltjaiban.